איכות גבוהה 1 M 37Pin DB37 זכר לנקבה M/M כבל יציאה טורית להאריך כבל נתונים כבל מדפסת|serial port|printer cableprinter port -

איכות גבוהה 1 M 37Pin DB37 זכר לנקבה M/M כבל יציאה טורית להאריך כבל נתונים כבל מדפסת|serial port|printer cableprinter port -

איכות גבוהה 1 M 37Pin DB37 זכר לנקבה M/M כבל יציאה טורית להאריך כבל נתונים כבל מדפסת|serial port|printer cableprinter port -

  • Product ID32811345359
  • Sale Pricepiece
  • DeliveryFree Shipping
  • Rating()